top of page
יעל ריינה בראל בהקלטת פודקאסט

 יעל ריינה בראל

אוצרת חוויות ותובנות 

Yael Reyna Barel

במשק הישראלי, רק כ-27% מהנשים נמצאות בתפקידים טכנולוגיים, ורק כ-23% ממקבלי ההחלטות הן נשים.

בפודקאסט נשים על הGOVה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי, יעל בראל משוחחות עם נשים מעוררות השראה מעולמות הדיגיטל, הטכנולוגיה והחדשנות, שעשו את כל הדרך למעלה.

נשים על הGOVה

bottom of page